SERWIS GWARANCYJNY

Gwarancja na sprzęt nie obejmuje następujących sytuacji: szkód powstałych na skutek wypadku, błędu użytkownika, użycia sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w niezgodnych z jego przeznaczeniem warunkach, przechowywania sprzętu w złych warunkach, narażeniu go na wilgoć, dokonaniu nie zalecanych modyfikacji, przeróbek, napraw, niewłaściwej instalacji, zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania, poddaniu go naciskom mechanicznym oraz szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np: powodzi, burzy, pożaru.

Zgrzewarka EKO

Zgrzewarka EKO służy do przypawania gwoździ metodą przez izolację. Zaprojektowana jest z myślą o odbiorcach poszukujących urządzenia, które....

Zgrzewarka EKO Plus

Obecnie zgrzewarka EKO Plus jest na etapie końcowych testów. Wkrótce ten nowy model zgrzewarki kondensatorowej znajdzie się u nas sprzedaży.

Zgrzewarka PREMIUM Plus

Obecnie zgrzewarka PREMIUM Plus jest na etapie końcowych testów. Wkrótce ten nowy model zgrzewarki kondensatorowej znajdzie się u nas sprzedaży.

Naprawy zgrzewarek Filmy video

Filmy video z przeglądów i napraw zgrzewarek kondensatorowych